XBRL: hoe gaan we van techniek naar praktijk?

 

Sinds 2016 is er een nieuwe methode voor dataverkeer met de overheid verplicht gesteld. Als organisatie moet je - als je geautomatiseerd wilt aanleveren - werken volgens de Standard Business Reporting (SBR) methodiek. Het enige alternatief is alle informatie overkloppen in de webapplicatie van de Belastingdienst, een onwenselijk alternatief in verband met de foutgevoeligheid. Alle geautomatiseerde communicatie tussen de Belastingdienst en organisaties moet in principe volgens de XBRL standaard worden aangeleverd. Maar wat betekent dit in de praktijk? En hebben overheid en organisaties de kennis in huis om volledig “XBRL proof” te zijn?

Kennis van XBRL blijft vooralsnog beperkt

Wanneer je als organisatie de SBR methode wilt implementeren, of gaat onderzoeken wat daarvoor nodig is, ontdek je al snel dat diepgaande expertise nog, maar weinig voor handen is. Het aantal echte specialisten die XBRL van binnen en van buiten kennen blijft vooralsnog beperkt. En dat zorgt ervoor dat het implementeren van de standaard vaak niet eenvoudig is, maar wel noodzakelijk voor dataverkeer met de overheid. Maar ook overheden zelf worstelen met het adopteren van XBRL. Waar de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst alleen nog gegevens in XBRL accepteren blijkt dat ook veel overheden zelf nog andere standaarden zoals XML gebruiken.

Praktijkgericht denken helpt

Waar ligt de oplossing om het gebruik van XBRL toegankelijk te maken? Frans van Basten, oprichter van Digitect verklaart: “We moeten vanuit de praktijk een gedegen discussie voeren met betrokken partijen over de opbrengst en kosten van de SBR methode en XBRL standaard. XBRL wordt tot nu toe vooral vanuit de techniek beschouwd en dat is naar mijn mening niet voldoende en zelfs secundair. Er worden volledig nieuwe modellen ontwikkelt en dat kost veel tijd en geld. Ik wil vanuit een functionele benadering kijken naar mogelijkheden waarbij bestaande berichtmodellen kunnen worden hergebruikt. Daarom ben ik vanuit Digitect een onderzoek gestart naar implementatie van XBRL in administratieve systemen. Wij pleiten ervoor dat betrokken partijen met elkaar onderzoeken hoe XBRL op een efficiënte manier kan worden ingezet. Daarnaast pleiten wij voor investeringen in open-source XBRL software door de overheid, omdat er voor individuele bedrijven nu geen business case is te maken voor een XBRL implementatie”.