Ik ben een mens en geen computer!

Ik zag laatst op LinkedIn een post van iemand die na drie-en-een-half jaar afscheid nam bij ABN AMRO. Als extern projectleider vernieuwde hij met een team van 45 man de webapplicatie van ABN AMRO. Toevallig ben ik zowel privé als zakelijk klant van ABN AMRO. Omdat we bij Digitect altijd bezig zijn om ‘slimme tools’ te ontwikkelen, kan ik het natuurlijk niet laten om de gebruiksvriendelijkheid en de foutgevoeligheid van hun site kritisch tegen het voetlicht te houden. Uiteraard kon ik mooi zien hoe de site achter de inlog de afgelopen jaren is aangepakt. Maar nog steeds ontbreken een aantal zeer basale functies (zoals kopiëren en plakken) en het systeem maakt fouten bij de datumselectie. Daardoor wordt het ingewikkeld om de administratie van ons bedrijf eenvoudig sluitend te maken. Hoe kan het, dat een projectleider en een team van 45 man dit over het hoofd ziet?

Mijn advies: gebruik als ontwikkelaar en projectleider ook zelf regelmatig de tool die je ontwikkelt! Ter illustratie werk ik hieronder een paar voorbeelden uit.

1. Selectie bankmutaties

Om te beginnen, als ik een selectie van bankmutaties maak, van 1 januari tot en met 31 december 2018, dan staan bovenaan eerst drie mutaties uit 2017. Joost mag weten waarom, maar zo krijgen we een administratie natuurlijk niet sluitend!

2. Kopiëren bedrag

Iedere ondernemer kent het wel: de ontvangst van facturen via e-mail, of het downloaden van facturen. Juist om geen fouten te maken bij het overschrijven, kopieer ik het bedrag en plak dat in de webapplicatie. Bij ING Bank kan dat gewoon, maar in het bedragveld weigert de webapplicatie van ABN AMRO halsstarrig alle input middels Ctrl-V (plakken). Terwijl toch ook bij ABN AMRO wel bekend zou moeten zijn dat handmatige invoer tot fouten leidt!

3. Kopiëren betalingskenmerk

Eenzelfde soort probleem zien we bij het betalingskenmerk. Dat is een getal van 16 cijfers, bij uitstek geschikt om fouten te maken bij het overtikken. Hoewel tikfouten ontdekt kunnen worden middels het controlegetal in het betalingskenmerk, ligt het voor de hand om zo’n kenmerk te kopiëren en te plakken om zulke fouten te voorkomen. Zo niet bij ABN AMRO.
Om het betalingskenmerk voor de mens nog enigszins leesbaar te houden, wordt het meestal gepresenteerd in vier blokjes van vier cijfers. De Belastingdienst doet dit bijvoorbeeld op de aangifte BTW (de PDF die je kunt downloaden nadat je de aangiftehttps://www.digitect.nl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=61# hebt gedaan), zie de afbeelding hieronder.

Als we nu het betalingskenmerk kopiëren en plakken in de webapp van de ABN AMRO, gebeurt het volgende:

De foutmelding verschijnt dat het opgegeven betalingskenmerk (dat ik letterlijk heb overgenomen) niet correct is. En dat terwijl iedere zichzelf respecterende programmeur in 15 minuten een Javascript functie kan schrijven die alle tekens buiten 0-9 eruit filtert. Dat zou in ieder geval een hoop gebruiksgemak toevoegen! Om toch het betalingskenmerk te kunnen kopiëren moet je nu de spaties weghalen en vervolgens nogmaals het kenmerk kopiëren naar het betreffende veld:

ING

Het blijft gissen naar de beweegredenen van ABN AMRO, maar erg sterke papieren heeft de bank niet. Immers, het kopiëren van het bedrag en de betalingsreferentie in de webapplicatie vormt voor collega-bank ING géén probleem. Sterker nog: de makers van de ING-applicatie weten dat deze is gemaakt voor een mens. Voor de leesbaarheid zijn er daarom mintekens tussen elke vier cijfers geplaatst.

Toch stond ook bij ING niet altijd de mens even centraal. Toen we net met Digitect waren begonnen, viel me iets op in de e-banking applicatie van ING. Je kon namelijk bij het overmaken aan de Belastingdienst alleen een betalingskenmerk invullen en geen omschrijving! Terwijl je bij overboekingen naar alle overige rekeningen er gewoon voor kon kiezen alle informatie in de ‘omschrijving’ op te nemen.

Het is net alsof ING speciale service aan de Belastingdienst verleent om iedereen die geld naar dat rekeningnummer overmaakt, te verplichten het betalingskenmerk te vullen. Prima, maar als de bankmutaties moeten worden verwerkt door een mens, dan is het toch belangrijk dat erbij staat of het ‘Afdracht Loonheffingen’ of ‘Afdracht BTW’ of ‘Afdracht VPB’ betreft. En als mens zie ik niet aan die 16 cijfers wat het precies is. Dat moet je dan weer gaan opzoeken in je administratie, hetgeen heel tijdrovend is. Daarom besloot ik destijds een klacht in te dienen, met als motivatie: “Ik ben een mens en geen computer”. Computers werken met nummers, maar als mens die het dagafschrift moet verwerken voor zijn boekhouding, heb ik een naam of omschrijving nodig!

Iedereen verklaarde me voor gek. “Dat gaat ING heus niet aanpassen omdat jij een klacht indient,” hoorde ik van alle kanten. Toch is er naderhand een extra omschrijving van 35 posities bijgekomen. Die kun je gebruiken voor een vrije tekstomschrijving als aanvulling op het betalingskenmerk.

Top gedaan ING! Bedankt dat ik als mens erkend wordt, bedankt dat er naar mij wordt geluisterd!
En ABN AMRO: ik ben heel benieuwd hoe snel jullie met mijn bevindingen aan de haal gaan. Jullie mogen altijd bellen voor verder advies en visie om jullie webapp wat meer ‘smart’ te maken.