Logius lovend over ebMS3 onderzoek

Nederland kan nog een tijdje vooruit met het ebMS2 protocol als basis voor transactieberichten met gegarandeerde aflevering. Die geruststellende conclusie mocht Logius trekken na onderzoek waarbij de consultancy-tak van Digitect actief was betrokken. Als beheerder van de Digikoppeling-standaard toonde Logius zich lovend over het verrichtte onderzoekswerk.

 


 

Van Basten gastspreker bij ISO/PC 295 meeting China

Digitect-directeur Frans van Basten was eind oktober gastspreker bij de plenaire bijeenkomst over Audit Data Collection van ISO/PC 295 in het Chinese Hangzhou. Dat deed hij op speciaal verzoek van de NEN normcommissie. Dit orgaan vertegenwoordigt Nederland bij het neerzetten van een wereldwijde standaard voor gegevensuitwisseling uit boekhoud- en ERP-systemen. Als auditfiledeskundige demonstreerde Van Basten hoe modelleringstool EC-Design de uiteenlopende belangen van landen en ondernemingen kan verbinden om te komen tot zo’n standaard.

 

 

Slimme tools kiezen, wat werkt wel en wat niet?

Als ondernemer kom ik vaak in contact met organisaties waar specificaties voor systemen nog met Word en Excel worden gemaakt. Er zijn wel tools in gebruik, maar het ontbreekt aan een geïntegreerde aanpak en adoptie binnen de organisatie. Dat is enorm zonde want het inzetten van modelleringstools voor het vastleggen van gegevens helpt om kennis binnen de organisatie te borgen en geld te besparen. Gelukkig zijn er een aantal richtlijnen die je kunt volgen om de juiste keuzes te maken.

 

 

Digitale transformatie in de verzekeringsbranche

Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel, en dat geldt ook voor de verzekeringsbranche. De tijd van formulieren met de hand overtikken hebben we al lang achter ons gelaten, met de huidige technologie hebben we apps waarmee consumenten schade kunnen doorgeven. Er moet steeds meer informatie van buitenaf worden verwerkt. Dat betekent dat organisaties andere behoeftes hebben op het gebied van digitalisering. Hoe ziet modern dataverkeer bij onze verzekeraars eruit?

 

 

Start ontwikkeling nieuwe EC-Design in 2017

Onze tool voor berichtmodellering, EC-Design, wordt vernieuwd. Dat betekent mogelijkheden voor nieuwe functionaliteit. Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van EC-Design, want er komen doorlopend nieuwe standaarden en wensen van gebruikers bij. Maar intussen vinden wij het tijd om EC-Design een significante upgrade te geven. Daarmee creëren wij vernieuwing en verandering. Met als belangrijkste meerwaarde dat EC-Design nog breder inzetbaar wordt!

 

 

XBRL is een complexe standaard, wat laat de praktijk zien?

In februari was ik aanwezig bij een internationale conferentie die geheel in het teken stond van XBRL. Met een divers publiek afkomstig uit verschillende landen gingen we enthousiast aan de discussies over XBRL als standaard voor dataverkeer met de overheid. Opvallend was dat de meeste lezingen en discussies over het proces rondom XBRL uitweiden en niet gaan over de technologie en implementatie van de standaard. Ik merk vaak als het over XBRL gaat, dat de inhoudelijke kennis ontbreekt en het gesprek over XBRL wordt niet gevoerd vanuit de praktijk. Terwijl dat gesprek over praktijk en implementatie keihard nodig is…..

 

 

Gegevens uitwisselen volgens de All Finance Datacatalogus (AFD)

Er is steeds meer elektronische communicatie tussen verzekeringsmaatschappijen en derden. Om dit op een éénduidige wijze te kunnen doen, geldt de All Finance Datacatalogus (AFD) als de belangrijkste standaard. Een goed gegeven dat deze standaard er is! Daarom organiseert Digitect in samenwerking met Comparity op 12 oktober een AFD masterclass.

 

 

De digitale snelweg van de verzekeringsbranche

De digitale snelweg van de verzekeringsbranche ontwikkelt zich razendsnel de afgelopen jaren. Waar voorheen met de hand formulieren werden over getikt zijn er nu apps waarmee consumenten schade kunnen doorgeven. Waar voorheen vooral binnen de organisatie werd gekeken naar digitalisering moet er nu informatie van buitenaf worden verwerkt.

 

 

Hoe worden we XBRL proof?

In 2016 is er een nieuwe methode voor dataverkeer met de overheid, Standard Business Reporting (SBR). Dit betekent dat je als organisatie je belastingaangifte niet meer in XML format mag aanleveren bij de belastingdienst. Alle data aan overheidsinstanties moet vanaf nu volgens de XBRL standaard worden aangeleverd. Hebben bedrijven en overheid de kennis in huis om deze nieuwe standaard te gebruiken?

 

 

15 jaar visie op applicatie-integratie

Digitect viert in 2016 haar vijftien jarig bestaan als specialist in applicatie-integratie. Hoe claim je als kleine speler je bestaansrecht in de ICT wereld? En hoe zorg je ervoor dat je een betrouwbaar product ontwikkelt met oog voor de toekomst? Eigenaar Frans van Basten vertelt over de start van Digitect, over zijn bevlogen visie op IT strategie, en een ambitieus plan voor het nieuwe jaar.