EC-DESIGN 
 Slim integreren met één standaard! 

 

Neem contact op

EC-Design berichtmodellering

EC-Design

EC-Design is ontwikkeld om gemakkelijk functionele en technische specificaties te ontwikkelen voor applicatie-integratie, gebaseerd op modellen.
Je hoeft niet in de techniek te duiken om de IT-systemen consistent op elkaar af te stemmen en te integreren.

Slim integreren

Op basis van een functioneel model bepaal je met EC-Design wat de functionele eisen voor je oplossing zijn.
Stap twee: deze eisen vertalen naar een model met technische specificaties.
Volgens deze werkwijze genereer je met EC-Design gemakkelijk functionele en technische specificaties voor de meest complexe applicatie-integratie vraagstukken. EC-Design garandeert dat de functionele en technische specificaties altijd 100% consistent zijn!
Zo kun je zonder diepgaande technische kennis specificaties maken waarmee een IT-leverancier direct aan de slag kan, én bespaar je veel tijd en geld binnen je IT-projecten.

Wat wij doen

Wij helpen management en teams die zich bezig houden met databeheer in het gebruiken van EC-Design.
Met korte opleidingstrajecten en ondersteuning kunnen gebruikers snel zelfstandig aan de slag met EC-Design.
Onze consultants die deze projecten begeleiden hebben diepgaande kennis, maar begrijpen ook de vraagstukken die bij de business leven.
Zo denken we ook graag met je mee wanneer er behoefte is aan maatwerk, want slimme tools werken voor jou en niet andersom.

Wil je meer weten over de specificaties en support van EC-Design? Bekijk onze folder of mail ons:

Download PDF brochure van EC-Design

Neem contact op

 

 

 

De methode in het kort

De methode is gebaseerd op het splitsen van functionele eisen en de technische realisatie daarvan in een syntax zoals EDIFACT (EDI For Administration Commerce and Transport),  de XML syntax of JSON. De methode bevat de volgende elementen:

 • Functionele eisen vastleggen in een datamodel en een procesmodel. Het datamodel representeert de bedrijfsprocessen en de producten of diensten die door deze processen worden ondersteund. Het procesmodel is een verzameling van transacties tussen actoren om informatie over het gedrag van de bedrijfsprocessen uit te wisselen ('waar zijn mijn producten');
 • Realisatie van de functionele eisen in EDIFACT, XML of JSON;
 • Productie van Bericht Implementatie Specificaties, voor sectorale, nationale of internationale toepassing, of voor toepassing tussen twee actoren;
 • De implementatie van berichten door vertaaltabellen en testberichten te genereren.

De ontwikkeling wordt versneld door het gebruik van standaard elementen die al eerder gespecificeerd zijn. Deze elementen worden opgeslagen in repositories. De object repository bevat actoren en standaard objecten met hun eigenschappen, de model repository bevat standaard transacties, entiteiten met hun attributen en de beperkingen voor attributen (domeinen en code waarden), de mapping repository bevat standaard mappings van entiteiten uit de object repository naar elementen uit de EDIFACT repository, en de EDIFACT repository bevat de TDID.

 

 

 

Elementen van EC-Design

Bedrijfsproces datamodel 
Dit datamodel beschrijft all informatie die tussen actoren wordt uitgewisseld om de bedrijfsprocessen tussen deze actoren te ondersteunen. 

Transactie datamodel 
Een transactie datamodel beschrijft de informatie eisen van één transactie. Het is een view op het bedrijfsproces datamodel. 

Functioneel bericht
Iedere afzonderlijk berichtfunctie in een transactie, gespecificeerd door een gebruikersgroep, wordt een functioneel bericht genoemd. Een functioneel bericht wordt gedefinieerd als view op een transactie datamodel. 

EDIFACT bericht
Een EDIFACT bericht definieert de structuur voor de uitwisseling van informatie binnen een transactie en is onderdeel een 'Trade Data Interchange Directory' (TDID). Elke TDID bestaat uit een register van berichten, segmenten, (composite) data elementen en codelijsten. 

Edifact Afbeelding (Mapping)
Een mapping van een transactie op een EDIFACT bericht beschrijft de conversie van de informatie in het transactie datamodel naar de syntax van het EDIFACT bericht. Een transactie datamodel kan naar meerdere EDIFACT berichen worden afgebeeld. 

XML Schema of JSON
De door EC-Design gegenereerde technische XML Schema (of JSON schema) documentatie van een functioneel bericht is een exacte en formele specificatie van het functioneel bericht in termen van de internationale W3C XML/JSON Schema standaard. Dit output formaat is, meer dan voor mensen, met name bedoeld voor computers om te lezen. Het XML Schema van het functionele bericht kan - zonder handmatige aanpassingen - als input dienen voor elke conventionele XML Schema parser, zo dat de operationele omgeving automatisch wordt geconfigureerd met het functionele bericht zoals dat in EC-Design is gemodelleerd. 

Actoren en Actor groepen
Een actor is een gebruiker die één of meer functionele berichten implementeert. Een actor groep is een aantal gebruikers die zijn overeengekomen om generieke berichten in te voeren op basis van één of meerdere functionele berichten.

 

 

 

Support

EC-Design voorziet in expertise op het gebied van applicatie integratie, gebaseerd op elektronische berichten en web services. EC-Design is een krachtige UML (Unified Modeling Language) gegevens- en berichtmodelleer tool, die het mogelijk maakt verschillende berichten en webservices op een consistente manier te specificeren, gebaseerd op een gezamenlijk bedrijfsinformatiemodel.

De volgende functionaliteiten worden door EC-Design ondersteund:

 • Relationele datamodellering: entiteiten, attributen, relaties, codelijsten.
 • Afleiden van hierarchische modellen (views) van het relationele datamodel (op twee nivo's: transactie en functioneel bericht).
 • Bedrijfsregels (op drie nivo's: datamodel, transactie en functioneel bericht).
 • Genereren van W3C XML Schemas, een bericht schema en optioneel een datatype schema, inclusief een datatype mapping en een controle op XML tags.
 • Ondersteuning voor XML namespaces om automatisch te verwijzen naar extern gedefinieerde MXL Schema's.
 • Ondersteunin voor oneindig veel XML dialecten per datamodel.
 • JSON Schemas
 • Flat file bericht specificaties.
 • Edifact directory onderhoud.
 • Transactie afbeelding naar Edifact berichten, inclusief een correctheidscontrole.
 • HTML en RTF documenten met specificaties van datamodel, transactie, functionele berichten en mapping. Deze documenten kunnen worden geconfigureerd door allerlei print opties.
 • Genereren van een SQL Database Creatie Script voor het datamodel
 • Verschillende slimme documenten, zoals 'Transactie Cross Reference', of allerlei 'Used By' documenten op datamodel nivo.

Klantondersteuning

Klanten die EC-Design gebruiken worden ondersteund door onze consultants. Vragen worden normaal gesproken binnen 24 uur beantwoord.
Voor nieuwe klanten hebben we een uitprobeer versie van EC-Design ontwikkeld.

Download PDF brochure van EC-Design