XBRL: De nieuwe standaard voor dataverkeer met de overheid

 

In 2016 is er een nieuwe methode voor dataverkeer met de overheid, Standard Business Reporting (SBR). Dit betekent dat je als organisatie je belastingaangifte niet meer in XML format mag aanleveren bij de belastingdienst. Alle data aan overheidsinstanties moet vanaf nu volgens de XBRL standaard worden aangeleverd. Hebben bedrijven en overheid de kennis in huis om deze nieuwe standaard te gebruiken?

Wie geeft het goede voorbeeld?

Wie zich afvraagt hoe je de SBR methode moet interpreteren, of wat het betekent als je XBRL wilt implementeren ontdekt al snel dat slechts een handjevol specialisten in Nederland deze standaard echt kent. Waar de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst alleen nog gegevens in XBRL accepteren blijkt dat ook veel overheden zelf nog andere standaarden als XML gebruiken.

Pragmatische oplossing

Hoe vind je antwoorden? Frans van Basten, oprichter van Digitect verklaart: “we moeten een kritische afweging maken over de voordelen en toepassing van de SBR standaard en XBRL techniek. Waar men nu met XBRL bezig is wordt primair gedacht vanuit de techniek waarbij volledig nieuwe modellen worden ontwikkeld. Data opnieuw structureren kost veel tijd en geld. Ik wil vanuit een functionele benadering kijken naar mogelijkheden waarbij bestaande berichtmodellen kunnen worden hergebruikt. In samenwerking met Logius, de digitale dienstverlener van de overheid, en andere business partners gaan wij de komende maanden onderzoeken hoe XBRL op een efficiënte manier kan worden ingezet”.