Digitale transformatie in de verzekeringsbranche

 

Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel, en dat geldt ook voor de verzekeringsbranche. De tijd van formulieren met de hand overtikken hebben we al lang achter ons gelaten, met de huidige technologie hebben we apps waarmee consumenten schade kunnen doorgeven. Er moet steeds meer informatie van buitenaf worden verwerkt. Dat betekent dat organisaties andere behoeftes hebben op het gebied van digitalisering. Hoe ziet modern dataverkeer bij onze verzekeraars eruit?

Elektronische communicatie met slimme tools

Communicatieverkeer tussen verzekeringsmaatschappijen en hun klanten gebeurt steeds meer elektronisch. Een polis aanvragen, wijzigen en schade melden, het kan allemaal snel en digitaal. Een goed voorbeeld van een nieuwe slimme tool voor de verzekeringsbranche is een app welke het schadeformulier bij verkeersongevallen kan vervangen. Met een dergelijke tool als voorbeeld is het gemakkelijk toelichten wat gestandaardiseerd berichten uitwisselen kan opleveren, of simpeler gezegd wat digitaal communiceren kan opleveren:

  • Het is praktisch: iedereen heeft een mobiel maar pen en papier heb je niet altijd bij de hand
  • Gebruiksvriendelijk: gegevens kunnen vooraf worden ingevuld of opgeslagen
  • Hogere efficiëntie voor de organisatie: de hoeveelheid “vervuilde” gegevens verminderd bij gebruik van een digitaal formulier

Digitalisering gaat hand in hand met standaardisatie

We zijn intussen wel gewend aan digitaal communiceren, het maakt veel diensten sneller en gemakkelijker in gebruik. Maar voor organisaties betekent het data standaardiseren en dat vormt vaak een uitdaging. Zij moeten de juiste kennis en capaciteit in huis hebben, of halen, om in de wensen van klanten en gebruikers te kunnen voorzien.
In de verzekeringsbranche bestaat er een orgaan dat maatschappijen specifiek ondersteunt in het realiseren van digitalisering. SIVI (Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche) ondersteunt de verzekeringsbranche en pakt alle vragen rondom digitale standaardisatie op. Zij werken al jaren met onze tool EC-Design en hebben gestandaardiseerde modellen ontwikkelt om als centraal punt digitalisering in de verzekeringsbranche te faciliteren. Onze collega Jan Vrijenhoek werkte tot december 2015 als senior consultant voor SIVI en beaamt dat deze organisatie een waardevol initiatief is, waarmee de verzekeringsbranche steeds weer nieuwe stappen kan zetten in digitale ontwikkeling.