Slimme tools kiezen, wat werkt wel en wat niet?

 

Als ondernemer kom ik vaak in contact met organisaties waar specificaties voor systemen nog met Word en Excel worden gemaakt. Er zijn wel tools in gebruik, maar het ontbreekt aan een geïntegreerde aanpak en adoptie binnen de organisatie. Dat is enorm zonde want het inzetten van modelleringstools voor het vastleggen van gegevens helpt om kennis binnen de organisatie te borgen en geld te besparen. Gelukkig zijn er een aantal richtlijnen die je kunt volgen om de juiste keuzes te maken.

Inzicht is noodzakelijk, expertise niet

Wanneer je binnen je organisatie een businessvraag wilt oplossen en je gaat daarvoor een technische standaard kiezen, zijn er een aantal dingen die je kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze. De belangrijkste beslissende factor is zorgen voor een geïntegreerde methodiek die functionaliteit en techniek van elkaar kan scheiden. En die ervoor zorgt dat alle informatie wordt vastgelegd.

Wanneer je voor een bepaalde tool kiest, en zeker ook wanneer je er één gaat ontwikkelen, moeten zoveel mogelijk technische standaarden die al bestaan in je organisatie erin zitten. Als de tool de vertaalslag van functionaliteit naar techniek kan maken ben je als organisatie minder afhankelijk van de kennis van je medewerkers. Zorg ervoor dat zij snappen wat functioneel nodig is, dan kunnen ze de juiste keuzes maken en helpt de tool om de functionele en technische specificaties te maken.

Logisch redeneren wordt een sport

Wanneer je werkt met slimme tools, kun je medewerkers trainen in de logica die achter de techniek zit. Wanneer zij dit inzicht hebben, weten ze wat er nodig is om de juiste keuzes te maken in projecten zoals integratievraagstukken. Dit betekent dat specialisten zich meer met de complexe vraagstukken kunnen bezighouden en het reguliere werk door andere medewerkers gedaan kan worden. En dat is winst voor de organisatie. Er ontstaat een cultuur binnen de organisatie waarin uitdaging en ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Logisch redeneren om antwoorden op vraagstukken te vinden wordt een sport of tweede natuur. In de projecten die wij vanuit Digitect doen, betrekken we medewerkers van onze klanten bij ons werk, we ontwikkelen training on the job en evalueren samen hoe het is gegaan. Een praktische insteek, die helpt om kennis te borgen binnen de organisatie, en wat ons betreft een logische werkwijze.