Van Basten gastspreker bij ISO/PC 295 meeting China

 

Digitect-directeur Frans van Basten was eind oktober gastspreker bij de plenaire bijeenkomst over Audit Data Collection van ISO/PC 295 in het Chinese Hangzhou. Dat deed hij op speciaal verzoek van de NEN normcommissie. Dit orgaan vertegenwoordigt Nederland bij het neerzetten van een wereldwijde standaard voor gegevensuitwisseling uit boekhoud- en ERP-systemen. Als auditfiledeskundige demonstreerde Van Basten hoe modelleringstool EC-Design de uiteenlopende belangen van landen en ondernemingen kan verbinden om te komen tot zo’n standaard.

Nederland herkent het belang van een adequate, internationale standaard. Zo kan de accountantssector in de toekomst alleen effectief opereren met een heldere standaard die niet voor meerdere interpretaties vatbaar is. Ook voor de Belastingdienst, dat al met EC-Design van Digitect werkt, is data gedreven toezicht de toekomst, zeker in een verder globaliserende economie waarin ondernemersactiviteiten en transacties zich weinig meer van grenzen aantrekken.

Net als Nederland hebben talrijke landen hoge verwachtingen van een internationale standaard. Ook ontwikkelaars zoals SAP en Oracle, zitten erop te wachten. Zij moeten hun ERP-systemen nu namelijk steeds specifiek laten aansluiten op de gegevens- en rapportagebehoefte van landen. Dat blijkt zowel voor de ontwikkelaars als hun klanten een enorme last. Een internationale standaard biedt uitkomst, niet alleen bij het laden van de systemen met gegevens maar ook bij het kunnen analyseren en vergelijken daarvan.

Flexibele methode neemt drempels weg

Inmiddels hebben experts uit 14 participerende en 23 observerende landen gezorgd dat data elementen voor het domein boekhouden geoormerkt en internationaal uitwissel- en werkbaar zijn. Waar het nu om gaat, is het bepalen van het uitwisselingsformaat en het onderhoud van de standaard in de toekomst. Maar daarover afspraken maken is nog geen vanzelfsprekendheid. Door verschillen in cultuur en systeem (zoals het wel of niet hoeven verankeren van benodigde datasets in  wetgeving) loopt de beleving van behoefte en haalbaarheid bij de deelnemende landen nog wel eens uiteen. Introductie van een werkbare methode die flexibel inspeelt op elke behoefte uit de verschillende landen zou deze drempels kunnen wegnemen.

‘EC-Design: ideaal in een internationale omgeving’

Frans van Basten demonstreerde aan zijn publiek dat EC-Design van Digitect die flexibiliteit biedt en maatwerk mogelijk maakt.  “Juist in een internationale omgeving, waarbij landen en ondernemingen zo verschillende boekhoudgegevens verlangen en verzamelen en toch zinvolle data-analyses willen verrichten, biedt de flexibiliteit van deze modelleringstool een klantvriendelijke oplossing”, aldus Van Basten. “In die zin is EC-Design zeker een interessante modelleringstool voor de realisatie van een uitwisselingsformaat voor de nieuwe, internationale standaard.”

Volgens het Auditfile Platform leidt modelleren van de gegevenssets met een tool als EC-Design niet alleen tot een betere standaard die informatie goed vergelijkbaar maakt, het biedt de deelnemende landen en ondernemingen ook een heel flexibel instrument.