Logius lovend over ebMS3 onderzoek

 

Nederland kan nog een tijdje vooruit met het ebMS2 protocol als basis voor transactieberichten met gegarandeerde aflevering. Die geruststellende conclusie mocht Logius trekken na onderzoek waarbij de consultancy-tak van Digitect actief was betrokken. Als beheerder van de Digikoppeling-standaard toonde Logius zich lovend over het verrichtte onderzoekswerk.

Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking: Digikoppeling. Zowel overheidsorganisaties als particuliere organisaties met een publieke taak kunnen hiermee berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen. Denk aan basisregistraties, het Omgevingsloket of Digilevering.

Digikoppeling maakt gebruik van het ebMS2 protocol. De nieuwe Europese initiatieven voor B2G (business to government) en G2G (government to government) berichtenverkeer maken evenwel gebruik van ebMS3/AS4. Logius vroeg VKA/Berenschot om te onderzoeken of Digikoppeling zou moeten over stappen op dit nieuwe systeem. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Frans van Basten van Digitect namens VKA en Fred van Blommestein van Flowcanto (namens Berenschot).

Bewondering

Het rapport is door Logius goed ontvangen. In een evaluatie was er bewondering voor de leesbaarheid van het technische onderzoekswerk. Ook de werkwijze en het optreden in werkgroepen werd gewaardeerd. Daarnaast was de hoofdconclusie natuurlijk geruststellend. Van Basten en Blommestein concluderen namelijk dat er geen acute reden is voor ‘verhuizing’. Functioneel voldoet ebMS2 en ebMS3/AS4 biedt nauwelijks additionele functies die voor Digikoppeling van belang zijn. Verder zullen leveranciers die ebMS2 ondersteunen dat gewoon blijven doen.

Migratie is een complexe en kostbare operatie, vooral omdat Digikoppeling gebruikt wordt door een groot aantal kleinere partijen (vooral gemeenten) die daarvoor kennis moeten inhuren. Toch is het wel verstandig om op termijn te migreren. De Europese Commissie propageert namelijk om ebMS3/AS4 in te zetten voor internationaal B2G en G2G berichtenverkeer. Al dit verkeer zal van het ebMS3/AS4 protocol gebruik gaan maken en gemeenten zullen op termijn in toenemende mate internationaal moeten communiceren. Ook security is in ebMS3 verbeterd ten opzichte van ebMS2.

Draagvlak

Een knelpunt voor aangeslotenen op Digikoppeling is het vervangen van certificaten en het toevoegen, verwijderen en wijzigen van communicatiepartners. Het oplossen van dit probleem kan worden meegenomen bij een migratie naar ebMS3/AS4, hetgeen het draagvlak daarvoor naar verwachting zal verstevigen.

Een roadmap of migratieplan dat enkele jaren beslaat en de oprichting van een “center of expertise” biedt de partijen de gelegenheid de migratie in alle rust voor te bereiden, te financieren en uit te voeren. Het is verstandig zo'n plan op korte termijn op te stellen en voldoende budget te alloceren alvorens deze transitie in gang te zetten (minimaal voor een periode van 5 jaar).